2022 HITTA Leagues (Season 1) Vu, Dac Match List (9/20)

Player Summary PRINT
# PLAYER SCORE RESULT OPPONENT STAGE
1 Vu, Dac (1526) 5,15,10 LOSS (3-0) Cai, Jayden (1639) 2/5/2022 League I=>Group3
2 Vu, Dac (1526) -5,4,-9,2,-6 LOSS (2-3) Yepez, Felver (1501) 2/5/2022 League I=>Group3
3 Vu, Dac (1526) -4,-10,-12 LOSS (0-3) Poynter, Ian (1492) 2/5/2022 League I=>Group3
4 Vu, Dac (1526) -5,4,7,4 WIN (3-1) Hemann, Keith (1456) 2/5/2022 League I=>Group3
5 Vu, Dac (1511) 4,9,8 LOSS (3-0) Cai, Jayden (1630) 2/12/2022 League I=>Group4
6 Vu, Dac (1511) 8,-8,-7,7,-8 WIN (2-3) Geronimo, Alexander (1582) 2/12/2022 League I=>Group4
7 Vu, Dac (1511) 8,-7,5,9 LOSS (3-1) Joseph, Joshua Dinu (1544) 2/12/2022 League I=>Group4
8 Vu, Dac (1511) 10,4,9 LOSS (3-0) Zhang, Zhiyong (1530) 2/12/2022 League I=>Group4
9 Vu, Dac (1511) -4,-12,-9 LOSS (0-3) Moreaux, Louis (1470) 2/12/2022 League I=>Group4
10 Vu, Dac (1502) 4,9,7 LOSS (3-0) Zhu, Hong (1616) 2/20/2022 League I=>Group5
11 Vu, Dac (1502) 4,8,-10,-7,-10 WIN (2-3) Nguyen, Huong (1569) 2/20/2022 League I=>Group5
12 Vu, Dac (1502) 10,-3,-6,-9 WIN (1-3) Nguyen, Viet (1550) 2/20/2022 League I=>Group5
13 Vu, Dac (1502) 11,4,9 LOSS (3-0) Geronimo, Alexander (1518) 2/20/2022 League I=>Group5
14 Vu, Dac (1502) 11,-9,4,11 WIN (3-1) Lateef, Lawal (1332) 2/20/2022 League I=>Group5
15 Vu, Dac (1515) 8,-1,7,9 LOSS (3-1) Geronimo, Alexander (1521) 2/27/2022 League I=>Group4
16 Vu, Dac (1515) -5,-9,-8 LOSS (0-3) Poynter, Ian (1502) 2/27/2022 League I=>Group4
17 Vu, Dac (1515) 7,-9,7,6 WIN (3-1) Goncalves, Jose (1425) 2/27/2022 League I=>Group4
18 Vu, Dac (1515) 7,-7,-4,-9 LOSS (1-3) Teng, Floriss (1413) 2/27/2022 League I=>Group4
19 Vu, Dac (1515) -8,-6,-8 LOSS (0-3) Nguyen, Viet (1410) 2/27/2022 League I=>Group4
20 Vu, Dac (1461) -9,9,10,9 LOSS (3-1) Cui, Bo (1600) 3/5/2022 League I=>Group5
21 Vu, Dac (1461) 9,4,-9,8 LOSS (3-1) Joseph, Joshua Dinu (1538) 3/5/2022 League I=>Group5
22 Vu, Dac (1461) 4,-6,8,5 LOSS (3-1) Geronimo, Alexander (1531) 3/5/2022 League I=>Group5
23 Vu, Dac (1461) -6,8,9,9 LOSS (3-1) Zhang, Zhiyong (1527) 3/5/2022 League I=>Group5
24 Vu, Dac (1461) 5,6,3 LOSS (3-0) Miike, Ramu (1500) 3/5/2022 League I=>Group5
25 Vu, Dac (1437) -6,7,8,9 LOSS (3-1) Zhang, Zhiyong (1533) 3/12/2022 League I=>Group5
26 Vu, Dac (1437) 7,9,-9,9 LOSS (3-1) Joseph, Joshua Dinu (1512) 3/12/2022 League I=>Group5
27 Vu, Dac (1437) -4,-5,3,5,-9 WIN (2-3) Nguyen, Viet (1439) 3/12/2022 League I=>Group5
28 Vu, Dac (1437) 6,7,9 WIN (3-0) Goncalves, Jose (1419) 3/12/2022 League I=>Group5
29 Vu, Dac (1437) 7,7,9 WIN (3-0) Whigham, Alexander (1380) 3/12/2022 League I=>Group5© Copyright (2013-2024) - Sportfist.com - All Rights Reserved